Юридична Інформація

Для користувачів веб-сайтів ТОВ «Роберт Бош Лтд»

© Авторські права

Всі права захищені. Текст, зображення, графіка, звук, анімації та відеоролики, а також їх розташування на веб-сайтах Bosch захищені авторськими правами та іншими правами на захист майнових інтересів. Зміст цих веб-сайтів не може бути скопійований, розповсюджений, змінений або доступний третім особам у комерційних цілях. Крім того, деякі веб-сайти Bosch містять зображення, на які поширюються авторські права третіх осіб.

Торговельні марки

Якщо не вказано інше, всі торговельні марки на веб-сайтах Bosch захищені законодавством про торговельні марки. Це стосується, зокрема, торговельних марок (брендів) Bosch, фірмових табличок, фірмових логотипів та емблем. Торговельні марки (бренди) та елементи дизайну, використані на наших сторінках, є інтелектуальною власністю компанії Robert Bosch GmbH, Німеччина, або інших компанії Групи Bosch.

Застереження

Ці веб-сайти були створені з великою дбайливістю. Тим не менш, точність або правильність інформації, яку вони містять, не можуть бути гарантовані. Bosch не несе відповідальності за будь-які збитки або шкоду, які прямо або побічно виникли внаслідок використання цих веб-сайтів, за винятком випадків, коли це було свідомою або грубою недбалістю Bosch.

Ліцензування

Інтелектуальна власність, така як патенти, торговельні марки та авторські права, що містяться на веб-сайтах Bosch, - захищена. Через ці веб-сайти не надаються ліцензії на використання інтелектуальної власності компаній Групи Bosch (Bosch) або третіх осіб.

Вирішення спорів

Спори можуть вирішуватись відповідно до чинного законодавства.

Ми не беремо участі у позасудовому врегулюванні перед арбітражними установами споживачів.