Перейти до основного змісту
Bosch в Україні
Стабільний розвиток, цінності та комплаєнс

Наша відповідальність

За допомогою економічних, екологічних і соціально відповідальних заходів ми хочемо покращити якість життя людей і зберегти ресурси для нинішніх та майбутніх поколінь. Ми прагнемо зробити відновлювану енергію доступнішою, мобільність — ще безпечнішою, економнішою та з меншим впливом на довкілля, а також розробляти екологічно чисті в усіх аспектах продукти.

Чітка стратегія для сталого розвитку

Стратегія сталого розвитку Bosch базується на конкретних цілях у всіх основних сферах діяльності. Протягом багатьох років ми крок за кроком втілюємо їх у життя.

Графічне зображення цілей сталого розвитку Bosch: шестикутник, у якому розміщено шість напрямів цільової діяльності. Напрям із протидії змінам клімату охоплює такі теми, як «Зменшення викидів CO₂» та «Енергоефективність і відновлювані джерела енергії». Водний напрям охоплює такі теми, як «Дефіцит води» та «Якість води». Напрям стосовно розвитку економіки замкненого циклу містить у собі такі теми, як «Ефективність використання матеріалів» і «Повторне використання». Напрям підтримки різноманіття розкриває теми «Рівність» та «Інклюзивність». Напрям захисту прав людини досліджує такі питання, як «Відповідальність» і «Прозорість». Напрям із питань здоров'я охоплює теми «Безпека праці» та «Небезпечні речовини». У центрі шестикутника міститься напис «Нові напрями сталого розвитку 2025».
Цільова діяльність «Нові напрями — сталий розвиток 2025»

Сталий розвиток часто визначається як баланс економічних, екологічних і соціальних аспектів. Водночас його концепція закріпилася на ринках капіталу під абревіатурою ESG (довкілля, соціальне забезпечення й контроль). Наше комплексне розуміння сталого розвитку поєднує в собі обидва ці підходи. Воно формує наше управління стабільним розвитком, забезпечує чітку орієнтацію на всіх рівнях і гарантує ефективність наших дій. Отже, за допомогою економічних, екологічних і соціально відповідальних заходів ми хочемо покращити якість життя людей і зберегти ресурси для нинішніх та майбутніх поколінь.

Наша цільова діяльність «Нові напрями — сталий розвиток 2025» перетворює ці амбіції на конкретні плани. Виходячи з мегатенденцій, що впливають на нашу компанію, і результатів аналізу суттєвості, ці цілі встановлюють рамки для нашої діяльності на наступні роки.

Факти і цифри

Відкритість і чесність, вичерпність і прозорість — такою є основа нашої звітності щодо сталого розвитку. Зрештою, ми хочемо бути для суспільства не тільки відповідальним, а й гідним довіри партнером.

Звіт Bosch щодо сталого розвитку

Поточний звіт щодо сталого розвитку

Завдяки нашому щорічному інформаційному довіднику всі аспекти наших дій стають прозорими та відкритими для порівняння, як цього й вимагають вказівки Глобальної ініціативи звітності.

Наші цінності — наша основа

Наші цінності демонструють наші методи ведення бізнесу: професійну етику у відносинах з діловими партнерами, інвесторами, співробітниками та суспільством.

Орієнтація на майбутнє та результат

Наші дії спрямовані на результат, що гарантує нам наше майбутнє. Це також створює міцну основу для соціальних ініціатив компанії та благодійного фонду.

Відповідальність та стабільний розвиток

Ми діємо зважено та відповідально з турботою про суспільство та навколишнє середовище.

Ініціативність та рішучість

Ми діємо з власної ініціативи, усвідомлюючи відповідальність за діяльність, ми послідовні в досягненні цілей.

Відкритість та довіра

Ми своєчасно та відкрито інформуємо про важливі події в компанії. Це основа відкритої співпраці, яка базується на довірі.

Чесність

Взаємна чесність по відношенню один до одного й до ділових партнерів є умовою нашого корпоративного успіху.

Надійність, достовірність, законність

Ми обіцяємо тільки те, що можемо зробити, виконуємо забов'язання та діємо відповідно до закону.

Культурна різноманітність

Ми цінуємо та заохочуємо культурну різноманітність і розглядаємо її як основу й джерело нашого успіху.

Малюнок Роберта Боша

Ведення бізнесу, що базується на порядності — найприбутковіше в довгостроковій перспективі.

Роберт Бош, 1921 р.
Логотип "We are Bosch" на випробувальному майданчику Bosch у Якеші, Китай.

We are Bosch

Наша місія визначає, що рухає нами, що в нас спільного та що ми відстоюємо. Ми хочемо залишити по собі значний вклад у світ, досягнутий чудовою командою.

Комплаєнс, що не обмежується корпоративними кордонами

Комплаєнс означає дотримання правових вимог та інструкцій компанії. Це невіддільна частина корпоративних цінностей компанії Bosch. З цією метою ми чітко визначили нашу позицію щодо правових вимог і етичних питань у чинному в усьому світі «Кодексі ділової поведінки». Разом із цінностями компанії він утворює фундамент, який, на нашу думку, відіграє стрижневу роль в успіху Bosch у бізнесі. А оскільки відповідальна й законна поведінка важлива і за межами компанії, ми сформулювали очікування щодо наших бізнес-партнерів у відповідному кодексі поведінки.

Д-р. Штефан Гартунг (Stefan Hartung)
Д-р Штефан Гартунг, голова правління
Кодекс ділової поведінки

Кодекс ділової поведінки

Кодекс ділової поведінки для бізнес-партнерів

Кодекс ділової поведінки для бізнес-партнерів

Загальнокорпоративна система управління комплаєнсом

Система управління комплаєнсом компанії Bosch пропонує обов'язкову міжнародну структуру для просування відповідної поведінки та слугує для зменшення комплаєнс-ризиків. Вона забезпечує основу для ефективного впровадження зовнішніх та внутрішніх вимог і встановлює мінімальні вимоги до причетних до комплаєнсу процесів. До них належать різноманітні заходи профілактики й контролю, а також внутрішня система корпоративних інформаторів компанії Bosch. Співробітники, ділові партнери й треті сторони можуть будь-коли скористатися цією системою, щоб повідомити про порушення комплаєнсу, за бажанням анонімно.

Часті питання

Комплаєнс означає дотримання вимог закону та внутрішніх правил компанії. Іншими словами, уся діяльність групи компаній Bosch та її співробітників має відповідати всім законодавчим вимогам, положенням Кодексу ділової поведінки, а також відповідним вказівкам і центральним стандартам, які якимось чином стосуються цієї теми ("Вимоги комплаєнс").

Тема дотримання законодавства стосується всіх співробітників, а також усіх, кого безпосередньо чи опосередеовано стосується порушення: з одного боку, порушення закону можуть призвести до кримінального переслідування, залежно від серйозності справи. З іншого боку, порушення вимог комплаєнс можуть завдати компанії матеріальної шкоди, а також зашкодити її репутації. Результатом цього є погіршення ефективності діяльності компанії, а отже, її успіху. Відносини між Bosch і третіми особами також пов'язані з комплаєнс: компанія Bosch не має бути втягнута в порушення ними вимог комплаєнс.

Усі співробітники повинні повідомляти про можливі порушення вимог комплаєнс і таким чином допомагати обмежувати наслідки таких порушень і запобігати подібним порушенням у майбутньому. Це також стосується ділових партнерів і третіх сторін.

• Будь-які співробітники, зокрема стажери й аспіранти

• Позаштатні співробітники, як-от підрядники чи співробітники зовнішніх компаній

• Будь-які бізнес-партнери, наприклад, постачальники, клієнти чи партнери-спільні підприємства

• Будь-які треті особи

Дуже важливо повідомляти про події, що вказують на кримінальне правопорушення, як-от крадіжка, шахрайство, хабарництво чи хабар, або на систематичне порушення законодавчих або внутрішніх корпоративних норм, наприклад, умисне та тривале порушення вимог стандартів якості/безпеки чи Кодексу ділової поведінки.

Так. Проведення розслідування, збір доказів для звернення до суду та порушення будь-яких справ — обов’язки комплаєнс-офіцера. Їм допомагають фахівці профільних відділів, що мають необхідну освіту та відповідні повноваження.

Особи, які добросовісно повідомляють про потенційні порушення вимог комплаєнс у міру своїх знань, не повинні остерігатися утисків із боку компанії внаслідок свого повідомлення.

Так, повідомлення можна надіслати анонімно через гарячу лінію Bosch із питань комплаєнс. Можна також налаштувати захищену поштову скриньку на гарячій лінії, щоб анонімно взаємодіяти з відповідальним комплаєнс-офіцером.

Комплаєнс-офіцер відповідає за те, щоб ситуацію, описану в повідомленні, було розслідувано та належним чином врегульовано (якщо необхідно, за підтримки профільних підрозділів Bosch або зовнішніх фахівців).

Кожне повідомлення та вжиті заходи мають задокументуватися комплаєнс-офіцером. Заявник може отримати інформацію про статус розслідування за умови дотримання законних інтересів залучених сторін. Якщо розслідування зупинено через відсутність відповідного порушення, обвинувачену особу буде поінформовано про це у випадку, якщо в процесі розслідування її опитували або вона сама просила поінформувати її про хід розслідування.

Будь-який звіт про можливе порушення зазвичай передбачає розкриття персональних даних. Отримання й обробка повідомлень про можливі порушення передбачає підтвердження заявником того, що він ознайомлений зі своїми правами відповідно до законів про конфіденційність даних, і дав згоду на використання своїх персональних даних у процесі подальшого розслідування питання дотримання. Це не застосовується до повідомлень, поданих анонімно.

Контакти Bosch

+38(044)490-24-00

Надішліть нам повідомлення